Ftesë – Invitation

s1Derek Paravicini është dijetar, me autizëm si dhe gjeni muzikor nga Londra. Duke qenë se është i verbër, ai luan duke u bazuar tërësisht në të dëgjuar. Repertori i tij përbëhet nga mijëra pjesë nga zhanri xhaz, pop dhe muzika e lehtë klasike. Përpos kësaj, ai është edhe një improvizues i hatashëm. Për herë të parë performon në Kosovë ndërsa ka luajtur në skenat e gjithë Mbretërisë së Bashkuar, Evropës dhe SHBA-ve.

Koncerti ka për qëllim prezantimin e Autizmit dhe Talenteve si dhe mbledhjen e fondeve për ofrim të shërbimeve profesionale për autizëm. Hyrja është 30 Euro ndërsa pagesa mund të bëhet te hyrja apo drejtpërdrejt në xhirollogarinë bankare të organizatës.

Emerald Hotel, Rruga Prishtinë – Shkup
20 Prill 2015, Ora: 19:00

Agjenda

19:00 – Pritja e të ftuarve
19:30 – Fjalim hyrës nga Z. Adam Ockelford, mësues i Derek Paravicinit
20:10 – Performancë në piano nga Derek Paravicini
Gjatë performancës servohet darka.
Ju lutemi konfirmoni ardhjen deri më 17 prill 2015
tel:049 136 662, e-mail: mimozagashi@gmail.com

~~~~~

Derek Paravicini is an autistic savant and a musical prodigy from London. Derek plays based entirely on the hearing because he is blind. He has a repertoire of thousands of pieces of jazz, pop and light classical pieces and he is also a great improviser. He will perform for the first time in Kosovo having played in scenes throughout the UK, Europe and USA.

The goal of the concert is introduction to Autism and Talents as well as fundraising for the provision of professional services for autism. The ticket is 30 Euro, paid at the entrance or via direct transfer to the bank account of the organisation.

Emerald Hotel, Prishtina – Skopje highway
20 April 2015, at 19:00

Agenda

19:00 – Reception of guests
19:30 – Opening remarks by Mr. Adam Ockelford, Derek Paravicini’s teacher
20:10 – Piano performance by Derek Paravicini
Dinner is served during the performance
Please RSVP by 17 April 2015
tel:049 136 662, e-mail: mimozagashi@gmail.com

logo

Asociacioni Nacional i Autizmit në Kosovë (ANAK)
ProCredit Bank: 1180003412000197
www.autizmi.org