Pages

Ftesë – Invitation

Derek Paravicini është dijetar, me autizëm si dhe gjeni muzikor nga Londra. Duke qenë se është i verbër, ai luan duke u bazuar tërësisht në të dëgjuar. Repertori i tij përbëhet nga mijëra pjesë nga zhanri xhaz, pop dhe muzika e lehtë klasike. Përpos kësaj, ai është edhe një improvizues i hatashëm. Për herë të […]

Read More

Autizmi

Autizmi është një çrregullim kompleks neurologjik që ndikon në mënyrën se si personi mendon, sillet, komunikon dhe ndërvepron me të tjerët. Autizmi është një spektër çrregullimesh. Kjo do të thotë se autizmi ndikon disa fëmijë në formë më të butë e tek disa fëmijë të tjerë ndikon shumë më tepër.

Read More