Fillimi

Autizmi

Autizmi është një çrregullim kompleks neurologjik që ndikon në mënyrën se si personi mendon, sillet, komunikon dhe ndërvepron me të tjerët. Autizmi është një spektër çrregullimesh. Kjo do të thotë se autizmi ndikon disa fëmijë në formë më të butë e tek disa fëmijë të tjerë ndikon shumë më tepër.

 

directions_ANAK

Leave a comment

Your email address will not be published.