Autizmi dhe talentet

Autism

Personat me autizëm nuk dallojnë nga pamja fizike nga personat e tjerë, por vetëm kanë një natyrë më ndryshe se që është e shprehur zakonisht mes njerëzve!.

Por mos te harrojmë, ndryshimet mundësojnë të veçantën;

Personat me autizëm duke u njohur për përqëndrim në fusha specifike, shquhen me shkathtësitë e tyre të cilat arrijnë në nivel të dhuntisë, në fusha si:

– Matematikë (foto)

– Art/Muzikë

– Memorizim Hapsinor

– Teknologji Informative, etj.

Qasja jo viktimizuese dhe shërbimet e përshtatshme mbështesin zhvillimin e shkathtësive dhe potencialeve të tyre unike!

Leave a comment

Your email address will not be published.