━━━     KAMPANJA ‘PËR NJËRI-TJETRIN’

Kampanja “Për njëri-tjetrin”

 

Në kuadër të festave të fundvitit organizata për të tretin vitë rradhazi ka lansuar kampanjën “Për njëri tjetrin” qëllimi i së cilës ishte shitja e produkteve, paratë e të cilave mbështesin rastet me kushte më të vështira ekonomike me nga një seancë në java pa pagesë. Vëtëm gjatë vitit 2022 nga kjo kampanjë janë mbajtur 422 seanca terapeutike pa pagesë e në të cilat kanë përfituar 20 fëmijë.

━━━     KONTRIBUO EDHE TI

ANAK vazhdimisht angazhohet në ide dhe projekte të cilat kanë për qëllim të mbështesin rastet me kushte më të vështira ekonomike.